Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Lizaveta Manchak 27/07/2000 178 55 280 245 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
2 Vealeta Bialiauskaya 31/07/2000 165 50 270 250 0 0 2 2 DUSH KIROVSK
4 Yuliya Kisliuk 18/01/2000 182 69 290 250 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
6 Vera Kastsiuchyk 27/09/2000 191 71 300 270 0 0 8 8 Proton SARATOV
7 Agata Beksha 21/11/2000 190 76 272 244 0 0 2 2 SDUSHOR GRODNO
8 Yuliya Miniuk 23/05/2000 189 83 290 275 0 0 9 9 Volley Millenium Brescia SSD A
9 Hanna Kniazeva c 30/03/2000 167 48 265 230 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
10 Lizaveta Shupliak 26/09/2000 165 54 280 230 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
11 Tatsiana Kholad 26/05/2000 176 73 290 240 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
12 Alina Egorowa 03/11/2000 184 78 295 245 0 0 2 2 Pribuzhie COR Viktoriya BREST
13 Kseniya Liabiodkina 18/02/2002 182 70 287 277 0 0 4 4 Minchanka-2 MINSK
14 Hanna Davyskiba 08/02/2000 188 73 295 290 0 0 11 11 Minchanka MINSK